Udade se Jagodo – Čeda Marković


Tekst pesme:

Udade se, jagodo
udade se, draga duso
udade se Zivka Sirinicka

Udade se, jagodo
udade se, draga duso
udade se za Djordja Djakovca

Kad to cuo, jagodo
kad to cuo, draga duso
kad to cuo Mita Prizrenlija

Cipnu Mita, jagodo
cipnu Mita, draga duso
cipnu Mita, kaj da se pomami

Pa otide, jagodo
pa otide, draga duso
pa otide na Zivkina vrata

Zasto, Zivke, jagodo
zasto, Zivke, draga duso
zasto, Zivke, ti mene prevari

Nesam, Mito, jagodo
nesam, Mito, draga duso
nesam, Mito, ja tebe varala

Mene dali, jagodo
mene dali, draga duso
mene dali, nesu me pitali