Zlatibore pitaj Taru – Slobodan Mulina

Tekst pesme: Ja i draga sa planine dvije,voleli se ko […]

Zlatibore pitaj Taru – Slobodan Mulina Pogledajte »