U lijepom starom gradu Višegradu – Himzo Polovina

Tekst pesme: U lijepom starom gradu Višegradugdje duboka Drina vjekovima …

U lijepom starom gradu Višegradu – Himzo Polovina Pogledajte »