Obišo sam sve kafane – Desimir Stanojević

Tekst pesme: Obišo sam sve kafane,i nijedna nema mane.Tu prođoše …

Obišo sam sve kafane – Desimir Stanojević Pogledajte »