Parno gras – Šaban Bajramović


Tekst pesme:

Parno gras te me jasi,
mejek cori
meni sni, ej meni sni.
Kogo suno moja vel,
aj genovni mojta
vel ej mojta vel.
Gada cavo meda se, kaj pirava karote,
tari lumnja ti lumnja,
ruda mange te romnja.

Aj, ej, oj Dunavo
karnaka
gatelako arada.
(2x)

Oj Dunavo menakle,
a kandalo anaslem ej.. anaslem.
Kate viknem mucaja,
sarko modo agina, ej.. agina.
Gademiklem gadala, kaj sukaren cajorja,
a karava kejave manca svato te cere.

Aj, ej, te mucava kaj mange,
mongi romi te avel.
(2x)

A kada se bahtale,
sukaromnja meni mjeje,
ej.. meni mjej.
Izgarava mekere,
odajova te mikel,
ej.. te mikel.
Kere garna areste, bakalivo te novel,
ajde, ajde muncale, egajdija gaceren.

Aj, ej bija baro gemala,
gatajane egala.
(2x)